Yalancı Dünya İlahi Sözleri

Yalancı Dünya İlahi Sözü

Kimi masum, kimi güzel yiğitler,
Ne söylerler, ne bir haber verirler.

Yalancı dünyaya konup göçenler,
Ne söylerler, ne bir haber verirler,
Üzerinde türlü otlar bitenler,
Ne söylerler, ne bir haber verirler.

Kiminin başında biter ağaçlar,
Kiminin başında sararır otlar,
Kimi masum, kimi güzel yiğitler,
Ne söylerler, ne bir haber verirler.

Kimisi dördünde, kimi beşinde,
Kimisinin tacı yoktur başında,
Kimi altı, kimi yedi yaşında,
Ne söylerler, ne bir haber verirler.

Yunus der ki: Gör takdirin işleri,
Dökülmüştür kirpikleri, kaşları,
Başları ucunda hece taşları,
Ne söylerler, ne bir haber verirler.