Mahrem Etti Sırrına İlahi Sözleri

Mahrem Etti Sırrına İlahi Sözü Merhameti sıyırdın kardeşleri ayırdın, Fitne çün söz buyurdun rehnümân oldu hannas. Merhameti sıyırdın kardeşleri ayırdın, Fitne çün söz buyurdun rehnümân oldu hannas. Mahrem etti sırrına dostsun diye etti fâş, Beni bu hâle koyan kim bilmedin gardaş. Mahrem etti sırrına dostsun diye etti fâş, Beni bu hâle koyan kim bilmedin gardaş. […]

Mansur Gibi Asılsak İlahi Sözleri

Mansur Gibi Asılsak İlahi Sözü Çekseler dâr’a asıp, Ahdimizden caymayız. Çekseler dâr’a asıp, Ahdimizden caymayız. Mansur gibi asılsak, Aşktan yine dönmeyiz, Ten toprağa karışsa, Ruhumuz Hakk ölmeyiz. Hakk nûr’u yüzümüzde, Hakk bizim gönlümüzde, Enel Hakk özümüzde, Hakk’tan gayrı görmeyiz. Dosttan haberi aldık, Mânâ gölüne daldık, Aşk ile sarhoş olduk, Bir daha ayılmayız. Tahkir etseler kızıp, […]

Nefsin Kamil Eyleyenler İlahi Sözleri

Nefsin Kamil Eyleyenler İlahi Sözü Azim gayret eden dinde dâim olan müstakimde, Yarın yanmaz şol cahimde sultan gelir sultan gider. Azim gayret eden dinde dâim olan müstakimde, Yarın yanmaz şol cahimde sultan gelir sultan gider. Nefsin kâmil eyleyenler şâdan gelir şâdan gider, Nefsin kâmil etmeyenler nâdan gelir nâdan gider. Nefsin kâmil eyleyenler şâdan gelir şâdan […]

Ne Kötü Bir Halin Var İlahi Sözleri

Ne Kötü Bir Halin Var İlahi Sözü Gönlün tecelli almaz Hakk’ın şuası vurmaz, Gönlünde nazar durmaz ne kötü bir hâlin var. Gönlün tecelli almaz Hakk’ın şuası vurmaz, Gönlünde nazar durmaz ne kötü bir hâlin var. Eya dervişim diyen ne kötü bir hâlin var, Sarık cübbe içinde ne kötü bir hâlin var. Eya dervişim diyen ne […]

Ya Muhammed Ali Çağırır İlahi Sözleri

Ya Muhammed Ali Çağırır İlahi Sözü Yılda bir kez gelir yayla seyranı, Dağlar Yâ Muhammed Alî çağırır. Yılda bir kez gelir yayla seyranı, Dağlar Yâ Muhammed Alî çağırır. Cem’olup erenler yerli yerine, Erler Yâ Muhammed Alî çağırır. Agâh olup mürşidinin yoluna, Pirler Yâ Muhammed Alî çağırır. Nice âşık meydânına derilir, Erenlerin yol erkânı sürülür. Muhammed […]

Ya Rabbena Ya Rabbena Eyle Bize İlahi Sözleri

Ya Rabbena Ya Rabbena Eyle Bize İlahi Sözü Âfaka düşdü gulgule, Fâş oldu huy u hây-ı aşk. Âfaka düşdü gulgule, Fâş oldu huy u hây-ı aşk. Yâ Rabbenâ Yâ Rabbenâ, Eyle bize îtayı aşk, Çeksin bizi senden yana, Bu urvei vüskai aşk. Kimde ki aşk ede karar, Varlığını eyler nisar, Komaz kişide ihtiyar, Aklın alır […]

Vardım Kabre Ziyarete İlahi Sözleri

Vardım Kabre Ziyarete İlahi Sözü Kimi Velî kimi deli kimi yaşar kimi ölü, Kimi almış ele gülü mahşer günün aşkla bekler. Kimi Velî kimi deli kimi yaşar kimi ölü, Kimi almış ele gülü mahşer günün aşkla bekler. Vardım kabre ziyârete ayân oldu gizli haller, Ol kabrin dehşetinden gördüm solmuş nice güller. Giden ora hâk’e batar […]

Vasılı Hakka Ulaşan İlahi Sözleri

Vasılı Hakka Ulaşan İlahi Sözü Erince menzile göz, Hakk’tan gayrıyı görmez. Erince menzile göz, Hakk’tan gayrıyı görmez. Vaslı Hakk ‘a ulaşan, Allah’ı hiç unutmaz, Cezbe ile dolaşan, Hâb-ı gaflette yatmaz. Cananı gördüyse can, Görünmez göze cihân, Ayân oluptur nihân, Hiç bir şey gizli kalmaz. Dolunca Hakk ile öz, Ne kalâm kalır ne söz, Erince menzile […]