Varış Nereye İlahi Sözleri

Varış Nereye İlahi Sözü

Hakk ile batılı eşdeğer kıldık ayete hadise sırtımız döndük,
Bazen mevkileri kıblemiz ettik ölümlü kalımlı hayat nereye.
Hakk ile batılı eşdeğer kıldık ayete hadise sırtımız döndük,
Bazen mevkileri kıblemiz ettik ölümlü kalımlı hayat nereye.

Mevladan döndük yolumuz ağyara acep varılacak sonuç nereye,
Kur’an’ı unuttuk sünnetiyle bile ateş mi Cennet mi gidiş nereye.
Nefsimize uyduk ilah edindik ruhumuzu sattık köleler olduk,
Dünyanın malına meyleder olduk rıza mı azap mı varış nereye.

Hakk ile batılı eşdeğer kıldık ayete hadise sırtımız döndük,
Bazen mevkileri kıblemiz ettik ölümlü kalımlı hayat nereye.

Bu bir nasihattir Kur’an diliyle yaşanmış gerçektir Nebi eliyle,
İnsanlığa hizmetkâr melek kalbiyle kazanç mı kayıp mı acep nereye.
Ey âlemi yoktan var eden Allah kalpleri elinde sevk eden Allah,
Dünyaya ahirete hükmeden Allah rızana da bizleri eriştir Allah.