Şuride Vü İlahi Sözleri

Şuride Vü İlahi Sözü

Kulunu mahzûn eyleyen bağrımı pür-hûn eyleyen,
Yûnus’u mecnûn eyleyen Hakk’ın cemâlidir beni.
Kulunu mahzûn eyleyen bağrımı pür-hûn eyleyen,
Yûnus’u mecnûn eyleyen Hakk’ın cemâlidir beni.

Şûrîde vü şeydâ kılan yârin cemâlidir beni,
Âlemlere rüsvây kılan Hakk’ın cemâlidir beni,
Kaddim büküp yây eyleyen bağrım delip nây eyleyen.

İşim gücüm zâr eyleyen Hakk’ın cemâlidir beni,
Kulunu mahzûn eyleyen bağrımı pür-hûn eyleyen,
Yûnus’u mecnûn eyleyen Hakk’ın cemâlidir beni.