Sivadan Kalbimi Pak Et Gönül İlahi Sözleri

Sivadan Kalbimi Pak Et Gönül İlahi Sözü

Gel ey Himmet şikâr eyle gönülden özge kâr eyle,
Bu sırrı âşikâr eyle gönül mir’ât-ı Rahman’dır.
Gel ey Himmet şikâr eyle gönülden özge kâr eyle,
Bu sırrı âşikâr eyle gönül mir’ât-ı Rahman’dır.

Sivâdan kalbini pâk et gönül mir’ât-ı Rahman’dır,
Safâdan sîneni çâk et gönül mir’ât-ı Rahman’dır.
Bu âlem nüsha-i sugrâ nedir bil nüsha-i kübrâ,
Çekilmiş tuğra-i garrâ gönül mir’ât-ı Rahman’dır.

Sürersen “mâsivallâh”ı bulursun Hakk’ı billâhî,
Taleb kıl “vech-i lillah”ı gönül mir’ât-ı Rahman’dır.
Gel ey Himmet şikâr eyle gönülden özge kâr eyle,
Bu sırrı âşikâr eyle gönül mir’ât-ı Rahman’dır.