Seyrimde Bir Şehre Vardım İlahi Sözleri

Seyrimde Bir Şehre Vardım İlahi Sözü

Gülü gül ile tartarlar,
Çarşı pazarı güldür gül.
Gülü gül ile tartarlar,
Çarşı pazarı güldür gül.

Seyrimde bir şehre vardım,
Gördüm sarayı güldür gül.
Sultânının tâcı tahtı,
Bağı divarı güldür gül.

Ak gül ile kırmızı gül,
Çift yetişmiş bir bahçede.
Bakışırlar hâre karşı,
Hâr-ı ezhârı güldür gül.

Gül alırlar gül satarlar,
Gülden terazi tutarlar.
Gülü gül ile tartarlar,
Çarşı pazarı güldür gül.

Ümmî Sinan gel vasfeyle,
Gül ile bülbül derdini.
Meğer bu garip bülbülün,
Ah-u figânı güldür gül.