Seydam İlahi Sözleri

Seydam İlahi Sözü

Mürşid sözü baldandır derde deva ondandır sofiler gönlündedir sen de koş gel kardeşim,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.
Mürşid sözü baldandır derde deva ondandır sofiler gönlündedir sen de koş gel kardeşim,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.

Seydam Menzil’de doğdu orası onun yurdu ismini âlem duydu sen de koş gel kardeşim,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.
Seydam Menzil’de doğdu orası onun yurdu ismini âlem duydu sen de koş gel kardeşim,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.

Mürşide et hizmeti göster ona gayreti esirgemez himmeti sen de koş gel kardeşim,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.
Nice sarhoş insanlar huzuruna vardılar ondan şifa buldular sen de bul gel kardeşim,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.

Seydamıza varmadan el öpüp bağlanmadan ondan destur almadan menzil bulunmaz kardeş,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.
Mürşid sözü baldandır derde deva ondandır sofiler gönlündedir sen de koş gel kardeşim,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.

Zikrullahı çok eyle ruhuna yoldaş eyle her an Hakkı zikreyle şifa bulursun kardeş,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.
Emir geldi Mevladan Seydam gitti dünyadan bağışlasın yaradan Fatiha oku kardeş,
Seydama gidenler sofi olup dönerler çorbasından içenler dünya ahret gülerler.