Serveri Ser Bülendimiz İlahi Sözleri

Serveri Ser Bülendimiz İlahi Sözü

Fahr-i cihân o serverin vârisi oldu Hayder’in,
Bendesidir Peygamberin Hazret-i Pîr Efendimiz.
Fahr-i cihân o serverin vârisi oldu Hayder’in,
Bendesidir Peygamberin Hazret-i Pîr Efendimiz.

Server-i ser-bülendimiz Hazret-i Pîr Efendimiz,
Şâhid-i şeh-levendimiz Hazret-i Pîr Efendimiz.
Server-i ser-bülendimiz Hazret-i Pîr Efendimiz,
Şâhid-i şeh-levendimiz Hazret-i Pîr Efendimiz.

Yâ Sa’deddîn Yâ Cibâvî edriknî şey’enlillah,
Allah Allah Allah Allah Hak lâ ilâhe illallah.
Cezbe-i Mustafâ ile saldı cihâna velvele,
Gökde ider mukâbele Hazret-i Pîr Efendimiz.

Yâ Sa’deddîn Ya Cibâvî edriknî şey’enlillah,
Allah Allah Allah Allah Hak lâ ilâhe illallah.
Fahr-i cihân o serverin vârisi oldu Hayder’in,
Bendesidir Peygamberin Hazret-i Pîr Efendimiz.

Yâ Sa’deddîn Ya Cibâvî edriknî şey’enlillah,
Allah Allah Allah Allah Hak lâ ilâhe illallah.
Künye-i feyzi ‘bul-futûh sâgar-ı aşkı pür-sabûh,
Verdi cihâna zevk-i rûh Hazret-i Pîr Efendimiz.

Yâ Sa’deddîn Ya Cibâvî edriknî şey’enlillah,
Allah Allah Allah Allah Hak lâ ilâhe illallah.
Âşıkıdır bütün Cibâ tâbii oldu evliyâ,
Ehl-i sülûke pîşvâ Hazret-i Pîr Efendimiz.

Yâ Sadeddin Ya Cibâvî edriknî şey’enlillah,
Allah Allah Allah Allah Hak lâ ilâhe illallah.
Sâdî senin de hemdemin olmalı gavsı âlemin,
Şu’lesidir bu dîdemin Hazret-i Pîr Efendimiz.