Savunan Adam İlahi Sözleri

Savunan Adam İlahi Sözü

Bilirsin bu yolda imtihan çoktur,
Kalbini ferah tut Savunan Adam.

Üzülme davanın sahibi Hak’tır,
Hak olan davada zafer mutlaktır,
Bilirsin bu yolda imtihan çoktur,
Kalbini ferah tut Savunan Adam.

Milyonlar and içti meydanlar senin,
Bu yol Hakka gider gidenler emin,
Kitleler kıyamda dualar senin,
Kalbini ferah tut Savunan Adam.

Aydınlık olacak Yusuf’a zindan,
Musahhar olacak Yunus’a umman,
Tarumar olacak Mülk-ü Süleyman,
Kalbini ferah tut Savunan Adam.

Yiğidin hicretle yılmaz ki şevki,
Ne makam ister ne de bir mevki,
Böyle bir kıyama Allah şahit ki,
Ser veren çok olur Savunan Adam.

Deryalar Musa’ya geçit verecek,
İbrahim’e ateşler bağ-ı gülistan,
Bunca menkıbeden bir büyük destan,
Yazacak yiğitler Savunan Adam.

Muhabbet bağının gülünde sensin,
Dertli bülbüllerin dilinde sensin,
Habib-i Kibriya yolunda sensin,
Sevda kervanını savunan adam.