Ruyi Siyahım İle Dergahe İlahi Sözleri

Ruyi Siyahım İle Dergahe İlahi Sözü

El meded meded, meded sadeddin,
Ene dahilek sultan sadeddin.
El meded meded, meded sadeddin,
Ene dahilek sultan sadeddin.

Rûy-i siyâhım ile dergâhe,
Huzur-ı şeyhe niyâze geldim,
Cürm ü günâhım ile dergâhe.

Huzur-ı şeyhe niyâze geldim,
El meded meded, meded sadeddin,
Ene dahilek sultan sadeddin.

Durmuş kapunda bunca mürîidân,
Serbende âciz baş açık üryân,
Birlikte bu muhtar-ı perişân.

Huzur-ı şeyhe niyâze geldim,
El meded meded, meded sadeddin,
Ene dahilek sultan sadeddin.