Perişan Etti Beni İlahi Sözleri

Perişan Etti Beni İlahi Sözü

Nâm u nişânı, erdemi,
Mecnûnların budur demi.
Nâm u nişânı, erdemi,
Mecnûnların budur demi.

Ben bir garib avare,
Oldu kalbim pare pare.
Tutuldum bir gülizâre,
Arz eyleyin bunu yâre.

Bilmez oldum sağım solum,
Hem Yitirdim doğru yolum,
Gece gündüz hep melûlüm,
Bir bîçâre zayıf kulum.

Perişan etti beni,
Dîvâne etti beni,
Böyle ağlattı beni.

Gönül yaslı, gözler çağlar,
Bu hasret sînemi dağlar.
Kederli bahçeler bağlar,
Ağlıyor halime dağlar.

Bozup attı her fendimi,
Bilmez oldum ben kendimi.
Nâm u nişânı, erdemi,
Mecnûnların budur demi.

Perişan etti beni,
Dîvâne etti beni,
Böyle ağlattı beni.