Özler Dururum Mekkeyi İlahi Sözleri

Özler Dururum Mekkeyi İlahi Sözü

Kâbe orda Zemzem orda bin bir gece gizem orda,
Merve orda Safa orda özler durum Mekke’yi.
Kâbe orda Zemzem orda bin bir gece gizem orda,
Merve orda Safa orda özler durum Mekke’yi.

Alın beni de götürün toprağına yüzüm sürün,
Gelin şu halimi görün özler dururum Mekke’yi.
Kâbe orda Zemzem orda bin bir gece gizem orda,
Merve orda Safa orda özler durum Mekke’yi.

Şeyh Halil’in dergâhını âlemlerin sultanını,
İletin bir selamımı özler dururum şeyhimi.
Kâbe orda Zemzem orda bin bir gece gizem orda,
Merve orda Safa orda özler durum Mekke’yi.