Neyleyeyim Dünyayı İlahi Sözleri

Neyleyeyim Dünyayı İlahi Sözü

Fani devlet gerekmez Dürr ü ziynet gerekmez,
Haksız cennet gerekmez bana Allah’ım bana sultanım gerek.
Fani devlet gerekmez Dürr ü ziynet gerekmez,
Haksız cennet gerekmez bana Allah’ım bana sultanım gerek.

Neyleyim dünyayı Bana Allah’ım gerek,
Gerekmez mâsivayı bana Allah’ım bana sultanım gerek.
Ehl-i dünya, dünyada Ehl-i ukbâ, ukbâda,
Her biri bir sevdada bana Allah’ım bana sultanım gerek.

Dertli, dermanın ister Kullar, sultanın ister,
Aşık, cananın ister bana Allah’ım bana sultanım gerek.
Fani devlet gerekmez Dürr ü ziynet gerekmez,
Haksız cennet gerekmez bana Allah’ım bana sultanım gerek.

Bülbül güle karşı zar Pervaneyi yakmış nar,
Her kulun bir derdi var bana Allah’ım bana sultanım gerek.
Beyhûde hevayı ko Hakkı bula, gör yahu,
Hüdâi’nin sözü bu bana Allah’ım bana sultanım gerek.