Nebiyyun İlahi Sözleri

Nebiyyun İlahi Sözü

Resulün ah Resulün ah Resulün ah,
Resulün Resulün Resulün Resulün.
Resulün ah Resulün ah Resulün ah,
Resulün Resulün Resulün Resulün.

Ya vecihe dini vel keremi,
Ve halifel ilmi vel hikemi.
Ya vecihe dini vel keremi,
Ve halifel ilmi vel hikemi.

Nebiyyun Nebiyyun Nebiyyun Nebiyyun,
Nebiyyun Nebiyyun Nebiyyun Nebi.

Ya Resulallahi selamun aleyk,
Ya Rafial şe’ni ve deraci.
Ya Resulallahi selamun aleyk,
Ya Rafial şe’ni ve deraci.

Rasulun Rasulun Rasulun Rasulun,
Rasulun Rasulun Rasulun Rasulun.

Ya Vafial ahdi ve dimami,
Ve hamide sayyi ve şiyami.
Ya Vafial ahdi ve dimami,
Ve hamide sayyi ve şiyami.

Âminun âminun âminun âminun,
Âminun âminun âminun âminun.

Ya Resulallahi ya umda dane,
Ya İmamel Enbiyaul emane.
Ya Resulallahi ya umda dane,
Ya İmamel Enbiyaul emane.

Kadimun Kadimun Kadimun Kadimun,
Kadimun Kadimun Kadimun Kadimun.

Ve fekidel mahdi mustarikun,
Minhu bil iflasi vel ademi.
Ve fekidel mahdi mustarikun,
Minhu bil iflasi vel ademi.

Rahimun Rahimun Rahimun Rahimun,
Rahimun Rahimun Rahimun Rahimun.
Resulün ah Resulün ah Resulün ah,
Resulün Resulün Resulün Resulün.