Mürşidsiz Varılmaz İlahi Sözleri

Mürşidsiz Varılmaz İlahi Sözü

Mürşid kılavuzdur gelin yarenler,
Mürşidsiz varılmaz dost illerine.
Mürşid kılavuzdur gelin yarenler,
Mürşidsiz varılmaz dost illerine.

Hak gönderdi Cebrail’i Ahmed’e,
Mürşid oldu o server Muhammed’e.
Elbet mürşid lazım oldu ümmete,
Mürşidsiz varılmaz dost illerine.

Her mürşide varıp olma sen bende,
Dükkan ara gör sattığı ne anda.
Ara bul kamili kalma yabanda,
Mürşidsiz varılmaz dost illerine.

İşitmedin mi hazreti Musa’yı,
Arayıben buldu Hızır Nebiyi.
Önce Hızır oldu onun delili,
Mürşidsiz varılmaz dost illerine.

Ey nice giderde lezzet alamaz,
Ya neylesin onlar teslim olamaz.
Maksuda murada vasıl olamaz,
Mürşidsiz varılmaz dost illerine.

Mürşid ile vardı yolu varanlar,
Dost cemalin bunda ayan görenler.
Mürşid kılavuzdur gelin yarenler,
Mürşidsiz varılmaz dost illerine.

Gel teslim ol Hakkın mürşid kuluna,
Mürşidsiz varılmaz yolda kalırsın.
Binbir canın var ise ver yoluna,
Mürşidsiz varılmaz kalde kalırsın.