Kızıl Elma İlahi Sözleri

Kızıl Elma İlahi Sözü

Hedef kızıl elma böyle biline zalimin zulmünü yıkmaya geldik,
Hedef kızıl elma böyle biline mazlumun ahını almaya geldik.
Hedef kızıl elma böyle biline zalimin zulmünü yıkmaya geldik,
Hedef kızıl elma böyle biline mazlumun ahını almaya geldik.

Bir avuç toprağımda gözü olanın ay yıldızlı bayrağa dil uzatanın,
İslam sancağına hor bakanın dünyasını başına yıkmaya geldik.
Geçilmez yollardan geçmeye geldik inlerini başına yık maya geldik,
Bu cihana hâkim olmaya geldik dönersek namerdiz ölmeye geldik.

Atam Oğuz Kağan ilhamdır bize vatanım namustur düşürmem dile,
Hedef kızıl elma böyle biline zalimin zulmünü yıkmaya geldik,
Türk şahlandı artık durduramazsın Allah diye haykırır durduramazsın.

Ölüm bize güldür korkutamazsın haçlı ordusunu yıkmaya geldik,
Hedef kızıl elma böyle biline zalimin zulmünü yıkmaya geldik,
Hedef kızıl elma böyle biline mazlumun ahını almaya geldik.