Kadiri Nakşi Gülleri İlahi Sözleri

Kadiri Nakşi Gülleri İlahi Sözü

Salat selam eder Hakk Resulüne ümmet olmak için zat-ı Resulü,
Dilini, bağlamış Hakk esmasına Halveti Kadiri Nakşi gülleri.
Salat selam eder Hakk Resulüne ümmet olmak için zat-ı Resulü,
Dilini, bağlamış Hakk esmasına Halveti Kadiri Nakşi gülleri.

Açar ellerini Hakk yaradana talip olur Hakk’tan ilham payına,
Gönlünü bağlarlar keremkânına Halveti Kadiri Nakşi gülleri.
Salat selam eder Hakk Resulüne ümmet olmak için zat-ı Resulü,
Dilini, bağlamış Hakk esmasına Halveti Kadiri Nakşi gülleri.

Cümle erenlerin hüneri mevcut ederler Rabbine her zaman sücud,
Aşkın esrarıyla ederler sücud Halveti Kadiri Nakşi gülleri.
Salat selam eder Hakk Resulüne ümmet olmak için zat-ı Resulü,
Dilini, bağlamış Hakk esmasına Halveti Kadiri Nakşi gülleri.

Hizb-i hikmetinden haber alırlar mayayı Muhammed nura bağlarlar,
Seherlerde kalkıp bazen ağlarlar Halveti Kadiri Nakşi gülleri.
Salat selam eder Hakk Resulüne ümmet olmak için zat-ı Resulü,
Dilini, bağlamış Hakk esmasına Halveti Kadiri Nakşi gülleri.

Halil Kadiri Nakşi Rufailer Halveti Celveti hem Mevleviler,
Yaradan aşkında cümle zakirler Halveti Kadiri Nakşi gülleri.
Salat selam eder Hakk Resulüne ümmet olmak için zat-ı Resulü,
Dilini, bağlamış Hakk esmasına Halveti Kadiri Nakşi gülleri.