İhvanlar İlahi Sözleri

İhvanlar İlahi Sözü

Füyuzatın teknesinde yoğrulsam aşkın ateşinde yansam kavrulsam,
Benliğimi yakıp külüm savursam vahdeti Mevlaya ermeye geldim.
Füyuzatın teknesinde yoğrulsam aşkın ateşinde yansam kavrulsam,
Benliğimi yakıp külüm savursam vahdeti Mevlaya ermeye geldim.

İhvanlardan bütün methini duydum gelip de bu halkın sözüne uydum,
Bu kemter başımı bu yola koydum minnetsiz canımı kurbana geldim.
Göster cemalini kurtulam yastan kalayla kalbimi kir ile pastan,
Halktan uzlet edip kesilem yastan Peygamber vekili sultana geldim.

Nice saliklerin olmuştur veli senin himmetinle tutmuştur yolu,
Düşkünlere cömert şeyhimin eli feyiz dilenmeye ihsana geldim.
Rehbersiz salik upuzun yatar Hakk’ı bulam derken batıla sapar,
Çobansız koyunu derler kurt kapar güdülmeye ben de çobana geldim.

Füyuzat bağında savur bir harman Peygamberden Sana geliyor ferman,
İşittim Lokman’sın dertlere derman derdime bir ilaç sormaya geldim.
Füyuzatın teknesinde yoğrulsam aşkın ateşinde yansam kavrulsam,
Benliğimi yakıp külüm savursam vahdeti Mevlaya ermeye geldim.

Mürşitsiz müritler ermez kemale dalaletle kalır gider zevale,
Âşık oldum geldim onun cemale Peygamber vekili sultana geldim.
İbrahim hoca âşıktır Sana gönlüm yana yana döndü büryana,
Salikim uğruna geldim ihsana Peygamber vekili sultana geldim.