Hoş Geldi Safa Geldi İlahi Sözleri

Hoş Geldi Safa Geldi İlahi Sözü

La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah varisi Habibullah hoş geldi sefa geldi.
La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah varisi Habibullah hoş geldi sefa geldi.
La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah varisi Habibullah hoş geldi sefa geldi.
La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah varisi Habibullah hoş geldi sefa geldi.

Asra ilk defa geldi hoş geldi sefa geldi kalplere şifa geldi hoş geldi sefa geldi,
Dertlere şifa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi.

Ol Asr-ı Saadetten Nübüvvet Risaletten şimdi de velayetten hoş geldi sefa geldi,
Hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi.

Ahmed Mahmud Muhammed Hakka perde-i izzet velayetten şehadet hoş geldi sefa geldi,
Hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi.

Muhammed’dir üstadı hem Allahın muradı mürşidlerin üstadı hoş geldi sefa geldi,
Hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi.

Hem Yemen’li hem Şam’lı hem de yüce imanlı arzdan çıkan bir canlı hoş geldi sefa geldi,
Hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi.

Kelime-i Tayyibe emanet ilahiye Kureyş’ten bir halife hoş geldi sefa geldi,
Hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi.

Hatem’ül Veli olan insanı âli olan Allahın kulu olan hoş geldi sefa geldi,
Hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi.

Ruhul Kudüs’a sahip hem de kutbul acaib hem yetim hem de garip hoş geldi sefa geldi,
Hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi.

Hidayetçi nur olan kem gözlere sır olan yaradana yar olan hoş geldi sefa geldi,
Hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi hoş geldi sefa geldi.

La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah varisi Habibullah hoş geldi sefa geldi.
La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah varisi Habibullah hoş geldi sefa geldi.