Har Oldu Günüm İlahi Sözleri

Har Oldu Günüm İlahi Sözü

Nideyim, âh ile zâr oldu gülüm,
Aşıkım. Mihnet-i hâr oldu günüm.
Nideyim, âh ile zâr oldu gülüm,
Aşıkım. Mihnet-i hâr oldu günüm.

Yâ Rab cananımı göster, göreyim,
Kara yüzüm ayağına süreyim,
Sohbet-i vaslına nolur, ereyim.

Nideyim, âh ile zâr oldu gülüm,
Aşıkım. Mihnet-i hâr oldu günüm.

Ağlarım dâr-ı fenada, gülmezem,
Yârmıyım ağyârmıyım hiç bilmezem,
Ölmeden ön ölmek ister, ölmezem.

Nideyim, âh ile zâr oldu gülüm,
Aşıkım. Mihnet-i hâr oldu günüm.

Eşiğinde isterim bir hâk olam,
Bir kadem basmasıyla pâk olam,
Ezilip rîze beri izze çâk olam.

Nideyim, âh ile zâr oldu gülüm,
Aşıkım. Mihnet-i hâr oldu günüm.

Hey şahım lütfun ile eyle kerem,
Nola gülyüzünü bir dahi görem,
Sensiz zindandır bana bağ-ı irem.

Nideyim, âh ile zâr oldu gülüm,
Aşıkım. Mihnet-i hâr oldu günüm.

Bir medet eyle Hulusi hasteye,
Kapında zincirinle besleye,
Bî aklı sermesteye.

Nideyim, âh ile zâr oldu gülüm,
Aşıkım. Mihnet-i hâr oldu günüm.