Hamdü Minnettir Sana İlahi Sözleri

Hamdü Minnettir Sana İlahi Sözü

Mazhar etti rahmetine kullarını müsteân,
Mürde diller oldu ihya geldi şehr-i ramazân.
Mazhar etti rahmetine kullarını müsteân,
Mürde diller oldu ihya geldi şehr-i ramazân.

Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân,
Mürde diller oldu ihyâ geldi şehr-i ramazân.
Mazhar etti rahmetine kullarını müsteân,
Mürde diller oldu ihya geldi şehr-i ramazân.

Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân,
Mürde diller oldu ihyâ geldi şehr-i ramazân.
Mazhar etti rahmetine kullarını müsteân,
Mürde diller oldu ihya geldi şehr-i ramazân.