Hakka Yönel Azmeyle İlahi Sözleri

Hakka Yönel Azmeyle İlahi Sözü

Canı dilerlerse ver,
Yar ola gel gel yarola gel gel.
Canı dilerlerse ver,
Yar ola gel gel yarola gel gel.

Hakka yönel azm eyle,
Yar ola gel gel yarola gel gel,
Bir nefes şu bezm eyle,
Yar ola gel gel yarola gel gel.

Sevdiğini hep unut,
Yarın öğüdünü tut,
Budur ulu bir öğüt,
Yar ola gel gel yarola gel gel.

Arı dilerlerse ver,
Varı dilerlerse ver,
Canı dilerlerse ver,
Yar ola gel gel yarola gel gel.

Gam koma ayinene,
Dost aça yüz didene,
Taşlar urup sinene,
Yar ola gel gel yar ola gel gel.

Tutduğun ol dameni,
Sıdk ile tut bil anı,
Sende ara bul anı,
Yar ola gel gel yarola gel gel.

Hulusi’ya dost yüzün,
Görmeğe ayan gözün,
Ta ki yitirip özün,
Yar ola gel gel yarola gel gel.

Bülbül isen güllere,
Yar ola gel gel yarola gel gel.
Aşık isen dil-bere,
Yar ola gel gel yarola gel gel.

Yok yere da’vayı ko,
El ile kavgayı ko,
Gayrı temennayı ko,
Yar ola gel gel yarola gel gel.

Bakma siva dostuna,
Uyma heva dostuna,
Canla Huda dostuna,
Yar ola gel gel yarola gel gel.

Ömrünü satdın hiçe,
Geçti günün haylice,
Durmayıp gündüz gece,
Yar ola gel gel yarola gel gel.