Gülüdür Ali İlahi Sözleri

Gülüdür Ali İlahi Sözü

Tevhid deryasına dalanlar bilir velâyet bahrinde Ali’yi bulur,
Şahlar şahın gören imana gelir Hakk âşıklarının canıdır Ali.
Tevhid deryasına dalanlar bilir velâyet bahrinde Ali’yi bulur,
Şahlar şahın gören imana gelir Hakk âşıklarının canıdır Ali.

Muhammed bağının gülüdür Ali bülbüller ötüşür dilidir Ali,
Âşıklar Hakk için düşmüş yollara hakikat ehlinin başıdır Ali.
Muhammed Ali’ye canımız feda bir dediler bize şâh ile geda,
Ayrı görenleri sevmezmiş Hüda vahdet bahçesinin gülüdür Ali.

Gel Resulün ehl-i beyti olalım on sekiz bin âlemlere dolalım,
Ol şâh-ı merdândan nasib alalım Hakk şehitlerinin kanıdır Ali.
Tevhid deryasına dalanlar bilir velâyet bahrinde Ali’yi bulur,
Şahlar şahın gören imana gelir Hakk âşıklarının canıdır Ali.