Gönül Viranesinde İlahi Sözleri

Gönül Viranesinde İlahi Sözü

Sırlandı ezel ebed âlem nur ile doldu,
Yandık ateş-i aşka Hu ile vuslattayız.
Sırlandı ezel ebed âlem nur ile doldu,
Yandık ateş-i aşka Hu ile vuslattayız.

Gönül viranesinde köşe-yi uzletteyim,
Bir nazar kıldı ol can onunla halvetteyim,
Aşka iman ederek beli diyerek geldim,
Gel gör ki ne sevdadır bezminde hasretteyim.

Devredip geldi uşşak bunda mürşidini,
Buldu nur-i Muhammed imiş maksut aşikar oldu,
Sırlandı ezel ebed âlem nur ile doldu,
Yandık ateş-i aşka Hu ile vuslattayız.