Gönül Aldanma Dünyaya İlahi Sözleri

Gönül Aldanma Dünyaya İlahi Sözü

Her kim ki mekrine düşe ciğeri düzülür şişe,
Lutfi âgâh oldu işe gönül aldanma dünyaya.
Her kim ki mekrine düşe ciğeri düzülür şişe,
Lutfi âgâh oldu işe gönül aldanma dünyaya.

Bu dünya fanidir fani gönül aldanma dünyaya,
İskender Süleyman hani gönül aldanma dünyaya,
Ahdine hiç vefası yok şarabında şifası yok,
Visalinde sefası yok gönül aldanma dünyaya.

Dostlarının bağrın yüzer talibinin kanın süzer,
Muhibbini kabre dizer gönül aldanma dünyaya,
Şahları tahttan indirir bir cansız ata bindirir,
Karanlık kabre kondurur gönül aldanma dünyaya.

Mamurları eyler harap su yerine verir şarap,
Gül yüzleri eyler turap gönül aldanma dünyaya,
Biraz müddet güler yüze tatlı tatlı tutar söze,
Avını indirir düze gönül aldanma dünyaya.

Seni bir sevdaya salar iman ile dinin tartar,
Şeytan gibi yüzün yalar gönül aldanma dünyaya,
Her kim ki mekrine düşe ciğeri düzülür şişe,
Lutfi âgâh oldu işe gönül aldanma dünyaya.