Gidenler Var İlahi Sözleri

Gidenler Var İlahi Sözü

Lebbeyk deyip dönerler asi nefsi yenenler,
Kâbe’ye yüz sürenler hacılardır hacılar.
Lebbeyk deyip dönerler asi nefsi yenenler,
Kâbe’ye yüz sürenler hacılardır hacılar.

Gidenler var gidenler Hakka gönül verenler,
Gülü seyran edenler hacılardır hacılar.
Lebbeyk deyip dönerler asi nefsi yenenler,
Kâbe’ye yüz sürenler hacılardır hacılar.

Allah deyip yananlar Hakk aşkına kananlar,
Her dem Hakkı ananlar hacılardır hacılar.
Lebbeyk deyip dönerler asi nefsi yenenler,
Kâbe’ye yüz sürenler hacılardır hacılar.

Beytullahı görenler etrafında dönenler,
Beyaz ihram giyenler hacılardır hacılar.
Lebbeyk deyip dönerler asi nefsi yenenler,
Kâbe’ye yüz sürenler hacılardır hacılar.

Zemzem içip coşanlar Hakka doğru koşanlar,
Nebiye kavuşanlar hacılardır hacılar.
Lebbeyk deyip dönerler asi nefsi yenenler,
Kâbe’ye yüz sürenler hacılardır hacılar.