Geldim Suzane İlahi Sözleri

Geldim Suzane İlahi Sözü

Aşk ile giryan ciğerim püryan,
Olmuşum hayran canda eser var.
Aşk ile giryan ciğerim püryan,
Olmuşum hayran canda eser var.

Geldim suzane şemsi pervane hay hay,
Bakmazam cane gizli pazar var,
Dili bimarım sorsa o yarım hay hay.

Buyur hünkârım ahı seher var,
Emret sultanım ahı seher var,
Dert ile hoşum mest-i medhuşum hay hay,
Dosttan gelmişim bende haber var.

Suzi dilim var taze gülüm var hay hay,
Gizli sırrım var bende hüner var,
Girdik bu yola aşk ile hem de hay hay,
Şu gurbet ile bizi salan var.

Her kim merdane gelsin meydana hay hay,
Kalmasın cane gizli Pazar var,
Aşk ile giryan ciğerim püryan,
Olmuşum hayran canda eser var.