Feryad Eder Vakti Seher İlahi Sözleri

Feryad Eder Vakti Seher İlahi Sözü

Cûşa gelir dağ taş ile feryâd eder vakt-i seher,
Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher.
Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur,
Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher.

Ol demde diller zâr eder dilber arz-ı dîdâr eder,
Her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher.
Ol demde eş câr u nebât tâze bulurlar hep hayat,
Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher.

Çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân,
Ol demde zerrât-ı cihan feryâd eder vakt-i seher.
Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek,
Hû hû deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher.

Ol demde zât-ı kibriyâ âşıklara eyler salâ,
Olan bu sırra âşina feryâd eder vakt-i seher.
Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher,
Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher.