Ey Güzel Rabbim İlahi Sözleri

Ey Güzel Rabbim İlahi Sözü

Afvına şâyeste kıl bu FÂHİR’i pek rû-siyâh,
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme.
Afvına şâyeste kıl bu FÂHİR’i pek rû-siyâh,
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme.

Ey güzel Rabbim sen bizi böyle nâçâr eyleme,
Cürm ile âlûde kılma hem günâhkâr eyleme.
Burda ağlattın bizi ukbâda âzâr eyleme,
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme.

Ol kadar çok ki günâhım haddini fehm eylemem,
Rahmetin deryâsı andan çok büyükdür gam yemem.
Yakma yâ Rabbi cehennem âteşinde mücrimem,
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme.

Cürmümüz afvet Muhammed Mustafâ’nın aşkına,
Hazret-i Kübrâ vü Zehrâ Murtezâ’nın aşkına.
Ol Hasen ile Hüseyn-i Kerbelâ’nın aşkına,
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme.

Ömrümü cürm ü hatâ u cehl ile ettim tebâh,
Senden olmazsa inâyet ben kula yokdur felâh.
Afvına şâyeste kıl bu FÂHİR’i pek rû-siyâh,
Lutfet Allahım bizi mahrûm-i dîdâr eyleme.