Elemez Oldu Unum İlahi Sözleri

Elemez Oldu Unum İlahi Sözü

Kaderin çarhını arzuma çevirmez bileğim,
Sen çevir lutfen ilâhî vuslatındır dileğim.
Kaderin çarhını arzuma çevirmez bileğim,
Sen çevir lutfen ilâhî vuslatındır dileğim.

Elemez oldu unum eskimiş artık eleğim,
Kefenim giyme günümde çıkarınca yeleğim.
Lehime der mi aceb sağdaki şâhid meleğim,
Bilmezem menzil-i rûhum hangi burçdadır feleğim.

Kaderin çarhını arzuma çevirmez bileğim,
Sen çevir lutfen ilâhî vuslatındır dileğim.

Vuslatın şartını kıldın gerçi kullara edeb,
Senden olmazsa inâyet sana vuslat ne aceb.
Enbiyâ u evliyâ geldi takdîrinle hep,
Sen istersen küçücük bir fiili eylersin sebeb.

Kaderin çarhını arzuma çevirmez bileğim,
Sen çevir lutfen ilâhî vuslatındır dileğim.

On sekiz bin âlemi “kâf u nûn”la dizeli,
Şaşmadı seyrini bir şey menzilinde gezeli.
Sen yarattın güzel Allah çirkin ile güzeli,
Her şeyin hâlıkı sensin hükmün ise ezelî.

Kaderin çarhını arzuma çevirmez bileğim,
Sen çevir lutfen ilâhî vuslatındır dileğim.

Değilem kurbune lâyık yüzümün kâresi var,
Kulluğunda cismimin ah şugl âvâzesi var.
Lutfedersen vuslatın elbet bir çâresi var,
Dilde lâkin hicrinin sûzişli bir yâresi var.

Kaderin çarhını arzuma çevirmez bileğim,
Sen çevir lutfen ilâhî vuslatındır dileğim.

Kulun Hâdî sana lâyık ameli yok neylesin,
Sâ’at-i vakt-i rûha vayh et dilediğini dilesin.
Senden özge kime Yâ Rab derd-i hicrin söylesin,
Sen ilhâm et rızân neyse onu öyle eylesin.

Kaderin çarhını arzuma çevirmez bileğim,
Sen çevir lutfen ilâhî vuslatındır dileğim.