Dil Hanesi Pür Nur Olur İlahi Sözleri

Dil Hanesi Pür Nur Olur İlahi Sözü

Zikreyle Hakk’ı her nefes kes gayriden ümidi kes,
Allah bes, baki heves tekrar-ı zikrullah ile.
Zikreyle Hakk’ı her nefes kes gayriden ümidi kes,
Allah bes, baki heves tekrar-ı zikrullah ile.

Dil hanesi pür nur olur envar-ı zikrullah ile,
İklim-i dil mamur olur mimar-ı zikrullah ile.
Zikreyle Hakk’ı her nefes kes gayriden ümidi kes,
Allah bes, baki heves tekrar-ı zikrullah ile.

Her müşkil iş asan olur canın içinde can olur,
Derd-i dile derman olur esrar-ı zikrullah ile.
Zikreyle Hakk’ı her nefes kes gayriden ümidi kes,
Allah bes, baki heves tekrar-ı zikrullah ile.

Gamgîn gönüller şâd olur dembesteler âzâd olur,
Gümgeşteler irşâd olur âsâr-ı zikrullah ile.
Zikreyle Hakk’ı her nefes kes gayriden ümidi kes,
Allah bes, baki heves tekrar-ı zikrullah ile.

Gör ehl¬i hâlin fırkasın çâk etti ceyb-i hırkasın,
Devr eyle zikrin halkasın Pergâr-ı zikrullah ile.
Zikreyle Hakk’ı her nefes kes gayriden ümidi kes,
Allah bes, baki heves tekrar-ı zikrullah ile.

Terk et cihân ârâyişin gider nefsin âlâyişin,
Bu cân ü dil âsâyişin efkâr¬ı zikrullah ile.
Zikreyle Hakk’ı her nefes kes gayriden ümidi kes,
Allah bes, baki heves tekrar-ı zikrullah ile.

Ahmet seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder,
İhlâsını iş’ar eder eş’arı zikrullah ile.
Zikreyle Hakk’ı her nefes kes gayriden ümidi kes,
Allah bes, baki heves tekrar-ı zikrullah ile.