Derdimendi İlahi Sözleri

Derdimendi İlahi Sözü

Ben Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi Cemâl-i Mustafâ hayrânıyım.
Ben Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi Cemâl-i Mustafâ hayrânıyım.

Derdmendim yâ Resûlallah devâ ol derdime,
Destgîr ol yâ Habîballah bu ‘âsî mücrime,
Sen şefâ’at kânı varken yalvarayım ben kime,
Ben Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi Cemâl-i Mustafâ hayranıyım.

Bûy-i vaslındır mu’attar eyleyen sünbülleri,
Nûr cemâlinden eserdir bağ-ı aşkın gülleri,
Gül cemâlindir Habîbim mest eden bülbülleri,
Ben Resûl-i Kibriyâ’nın, bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi Cemâl-i Mustafâ hayrânıyım.

Cânını cânâne kurbân eyliyor pervâneler,
Bezm-i vaslın neş’esinden gaşyolur mestâneler,
Âşıkın gözyaşlarından doldu hep peymâneler,
Ben Resûl-i Kibriyâ’nın, bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi Cemâl-i Mustafâ hayrânıyım.

Ermek istersen O Şâh’ın himmet ü imdâdına,
Cân ü dilden âşık ol sen ism-i zât evrâdına,
Ses verir Ulvî melekler âteşin feryâdına,
Ben Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi Cemâl-i Mustafâ hayrânıyım.