Daveri Aşri Muharremdir İlahi Sözleri

Daveri Aşri Muharremdir İlahi Sözü

Meyve-i bâğ-ı nübüvvet gülbün-i bâğ-ı Habîb,
Mustafâ’nın nûr-i aynidir Hüseyn- i Kerbelâ.
Meyve-i bâğ-ı nübüvvet gülbün-i bâğ-ı Habîb,
Mustafâ’nın nûr-i aynidir Hüseyn- i Kerbelâ.

Dâver-i aşr-ı muharremdir Hüseyn-i Kerbelâ,
Mültecâ-yı ehl-i mâtemdir Hüseyn-i Kerbelâ.
Meyve-i bâğ-ı nübüvvet gülbün-i bâğ-ı Habîb,
Mustafâ’nın nûr-i aynidir Hüseyn- i Kerbelâ.

Dâver-i aşr-ı muharremdir Hüseyn-i Kerbelâ,
Mültecâ-yı ehl-i mâtemdir Hüseyn-i Kerbelâ.
Meyve-i bâğ-ı nübüvvet gülbün-i bâğ-ı Habîb,
Mustafâ’nın nûr-i aynidir Hüseyn- i Kerbelâ.