Can Ellerinden Gelmişem İlahi Sözleri

Can Ellerinden Gelmişem İlahi Sözü

Yarı bana bes görmüşem, ağyarı dilden sürmüşem,
Ünsiyle tenha durmuşam, ben ins ü canı neylerem.
Yarı bana bes görmüşem, ağyarı dilden sürmüşem,
Ünsiyle tenha durmuşam, ben ins ü canı neylerem.

Can ellerinden gelmişem, fani mekanı neylerem,
Ol mülke meylim salmışam. ben bu cihanı neylerem.
Dunyaya geldim gitmeye, tim ile hilm yetmeye,
Aşk ile an seyretmeye. ben în u anı neylerem

Devr-i zamandan doymuşam, kevn ü fesadı koymuşam,
Darü’1-amanı duymuşam, bu sicn-i canı neylerem.
Devr-i zamandan doymuşam, kevn ü fesadı koymuşam,
Darü’1-amanı duymuşam, bu sicn-i canı neylerem.

Hep i’tibarı atmışam, aşıldığa el katmışam,
Ben nefsi dosta satmışam, bu düşmenanı neylerem.
Aşkın şerabın içmişem, dil gülşenine göçmüşem,
Ben varlığımdan geçmişem, nam ü nişanı neylerem.

Aşkı, tabibım kılmışam, derdinde derman bulmuşam,
Ben lübb-i hikmet bilmişem, yunaniyani neylerem.
Enfas-i aşkı darikem, mal ü menalı tarikem,
Genc-i nihane mâlikem, nakd-i revani neylerem.

Taht-i tevekkül bulmuşam, mülk-i kanaat bulmuşam,
Mahfice sultan olmuşam, cah-i ayanı neylerem.
Her ne gelirse yahşidir, o dostun bahsidir,
Çün cümle anın işidir, ben bed-gümanı neylerem.

Olmuş anınla kalmışam, ayn-i hayata dalmışam,
Kendim bilip kam almışam, vehm ü hayalı neylerem.
Gerçi zaman-i devran ile, pir etti cismin şan ile,
Gönlüm cüvandır can ile, pir ü cüvanı neylerem.

Ten beslemekten sapmışam, gönlüm sarayın yapmışam,
Hurşidem, anda tapmışam, ben.ahteranı neylerem.
Yarı bana bes görmüşem, ağyarı dilden sürmüşem,
Ünsiyle tenha durmuşam, ben ins ü canı neylerem.

Dilden dile bin terceman,varken ne söyler bu lisan,
Çün can ü dildir hem-zeban, nutk ü beyanı neylerem.
Hakkı, cemi’i halktan, müstağniyem billahi ben,
Hallak-i alem varken, halk-i zamanı neylerem.