Bunda Gelen Eğer İlahi Sözleri

Bunda Gelen Eğer İlahi Sözü

Eger dünyâya ger mülk-i bekâya,
Üryan gelip yine üryan giderler.
Eger dünyâya ger mülk-i bekâya,
Üryan gelip yine üryan giderler.

Bunda gelen eger pîr ü civandır,
Üryan gelip yine üryan giderler,
Eger gedâ eger şâh-ı cihandır,
Üryan gelip yine üryan giderler.

Beğenmeyen kişi bunda abâyı,
Bir gün olur bu halkın hâk-i pâyı,
Soyarlar eğninden atlas kabâyı,
Üryan gelip yine üryan giderler.

Terkeyle erkenden nefsin hevâsın,
Sâdık kul ol gözle Mevlâ rızâsın,
Komazlar kişinin fâhir libâsın,
Üryan gelip yine üryan giderler.

Aldanup kalma bu fânî serâya,
Nazar eyle Muhammed Mustafâ’ya,
Eger dünyâya ger mülk-i bekâya,
Üryan gelip yine üryan giderler.