Bülbülün Zikri İlahi Sözleri

Bülbülün Zikri İlahi Sözü

Allah ya Allah Hu Allahu ya Kahhar ya Allah,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Vehhab ya Allah.
Allah ya Allah Hu Allahu ya Kahhar ya Allah,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Vehhab ya Allah.

Seherde ötüyor yine dalmış güllerin seyrine,
Sevdası inmiş derine Hakka âşıktır bülbülüm,
Hak diye diyen öten o Allah aşkıyla biten o.

Gönlünü yakıp tüten o Resule âşık bülbülüm,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Rahman ya Allah,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Rahim ya Allah.

Ya Melik ya Allah ya Kuddus ya Allah ya Selam ya Allah ya Mü’min ya Allah,
Ya Müheymin ya Allah Ya Aziz ya Allah ya Cebbar ya Allah ya Mütekebbir ya Allah,
Ya Hâlık ya Allah ya Bari ya Allah Ya Musavvir ya Allah ya Gaffar ya Allah.

Naz edip durur güllere sır olur uçar çöllere,
Dertlidir düşer dillere Hakka âşıktır bülbülüm,
Hak diye diyen öten o Allah aşkıyla biten o.

Gönlünü yakıp tüten o Resule âşık bülbülüm,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Kahhar ya Allah,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Vehhab ya Allah.

Ya Rezzak ya Allah ya Fettah ya Allah ya Alîm ya Allah ya Kâbıtu ya Allah,
Ya Bâsıtu ya Allah Ya Hâfıdu ya Allah ya Râfiu ya Allah ya Muızzü ya Allah,
Ya Müzillü ya Allah ya Semiu ya Allah Ya Basiru ya Allah ya Hakemu ya Allah.

Uçup gül dalına konar çırpınır yüreği yanar,
Her daim Mevlayı anar Hakka âşıktır bülbülüm,
Hak diye diyen öten o Allah aşkıyla biten o.

Gönlünü yakıp tüten o Resule âşık bülbülüm,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Adl ya Allah,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Latif ya Allah.

Ya Habir ya Allah ya Halim Allah ya Azim ya Allah ya Gafur ya Allah,
Ya Şekur ya Allah Ya Aliyy ya Allah Ya Kebir ya Allah ya Hafiz ya Allah,
Ya Mukit ya Allah Ya Hasib ya Allah Ya Celil ya Allah ya Kerim ya Allah.

Güllere derdini döker ağlayıp boynunu büker,
Belli ki çok çile çeker Hakka âşıktır bülbülüm,
Hak diye diyen öten o Allah aşkıyla biten o.

Gönlünü yakıp tüten o Resule âşık bülbülüm,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Rakib ya Allah,
Allah ya Allah Hu Allahu ya Mucib ya Allah.

Ya Vasiu ya Allah ya Hakim ya Allah ya Vedud ya Allah ya Mecid ya Allah,
Ya Bais ya Allah Ya Şehid ya Allah ya Hakk ya Allah ya Vekil ya Allah,
Ya Kaviyy ya Allah ya Metin ya Allah Ya Veliyy ya Allah ya Hamid ya Allah.

El Muhsi El Mübdiü El Muidu ya Allah el Muhyi el Mümit el Hayyu ya Allah,
El Kayyumu el Vacidü el Macidü ya Allah el Vahidü es Samedu el Kadiru ya Allah,
El Muktediru el Mukaddimü el Muahhiru ya Allah el Evvelü el Âhiru Ez Zahiru ya Allah,
El Batınu el Vali el Müteali ya Allah el Berru et Tevvabu el Muntekimu ya Allah.

El Afüvvü er Rauf Malikel Mülk Zülcelal-i Vel İkram,
El Muksitu el Camiu el Ganiyyu ya Allah el Muğni el Maniu ed Darru ya Allah,
En Nafiu en Nuru el Hadi ya Allah el Bediu el Baki el Varisu ya Allah er Raşid es Sabur ya Allah,
Hak diye diyen öten o Allah aşkıyla biten o,
Gönlünü yakıp tüten o Resule âşık bülbülüm.