Bize Güç Ver İlahi Sözleri

Bize Güç Ver İlahi Sözü

Hem güç veren kimsesiz kalan sürüne,
Hem çobansız bırakma Allahım!
Hem güç veren kimsesiz kalan sürüne,
Hem çobansız bırakma Allahım!

Biz kısık sesleriz mescitlerini,
Sen ezansız bırakma Allahım!
Ya çağır şurda bal yapanlarını,
Ya kovansız bırakma Allahım!

Bize güç ver cihad meydanını,
Pehlivansız bırakma Allahım!
Zaferi bekleyen yığınlarını,
Sen zafersiz bırakma Allah’ım!

Yıldızların yanıp söner göğünde,
Kehkeşansız bırakma Allahım.
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
Müslümansız bırakma Allah’ım!

Dilerim müşrik karşı koymasını,
Bizi cansız bırakma Allahım!
Hep tevhidle yoğrulan yurdu,
Muvahhidsiz bırakma Allahım.

Yarının yollarında yıllarında,
Bizi yalnız bırakma Allahım!
Hem güç veren kimsesiz kalan sürüne,
Hem çobansız bırakma Allahım!