Bir Mahşer Mi Kopup Gelen İlahi Sözleri

Bir Mahşer Mi Kopup Gelen İlahi Sözü

Hay sırrı ruha akarken,
Gufrânıdır Beytullah’ın.
Hay sırrı ruha akarken,
Gufrânıdır Beytullah’ın.

Bir mahşer mi kopup gelen,
Beyazlar sarmış her beden.
Hatırlatır kabir kefen,
Üryânıdır Beytullah’ın.

Kur’an âyet âyet parlar,
Affı müjdeleri çağlar.
Mü’min döne döne ağlar,
Nalânıdır Beytullah’ın.

Mest olur canlar bakarken,
Eller semâya kalkarken.
Hay sırrı ruha akarken,
Gufrânıdır Beytullah’ın.

Tavaf tavaf huşu başlar,
Secdeden kalkamaz başlar.
Şifa bulur onmaz başlar,
İhsânıdır Beytullah’ın.

Gönüller bir haller başka,
Dualar bir diller başka.
İnançlar bir iller başka,
Mihmânıdır Beytullah’ın.

Her yerde Hakk’ın satveti,
Resulullah muhabbeti.
Halil-ür-Rahman dâveti,
Ummanıdır Beytullah’ın.

Gözyaşları nurdan seller,
Gönülbağı açar güller.
Aşılan deryâlar çöller,
Hayrânıdır Beytullah’ın.

Hak’tan gayriden geçenler,
Vuslat şerbeti içenler.
Kalbi Beytullah seçenler,
Canânıdır Beytullah’ın.

Mülk Rabb’indir âgâh olun,
Sahibidir bunca kulun.
Kullar O’nun Kâbe O’nun,
Sultânıdır Beytullah’ın.

Hüccac bu neşeyle neyler,
Meleklerle niyaz eyler.
Mukaddes ne der ne söyler,
Kurbânıdır Beytullah’ın.