Bir Kez Gönül Yıktın İse İlahi Sözleri

Bir Kez Gönül Yıktın İse İlahi Sözü

Bir hayır da ettin ise,
Birine bindir az değil.
Bir hayır da ettin ise,
Birine bindir az değil.

Bir gez gönül yıktın ise,
Bu kıldığın namaz değil.
Yetmiş iki millet dahi,
Elin yüzün yumaz değil.

Ne erenler geldi geçti,
Bunlar yurdu; kaldı göçtü.
Pervaz urup Hakk’a uçtu,
Hüma kuşudur kaz değil.

Yol odur ki; doğru vara,
Göz odur ki; Hakk’ı göre,
Er odur ki; alçakda dura,
Yüceden bakan göz değil.

Doğru yola gittin ise,
Er eteğin tuttun ise,
Bir hayır da ettin ise,
Birine bindir az değil.

Yunus bu sözleri çatar,
Sanki balı yağa katar.
Halka metâ’ların satar,
Yükü gevherdir, tuz değil.