Benim Maksudum Alemde İlahi Sözleri

Benim Maksudum Alemde İlahi Sözü

Hüdâî sen eğer idrak edersen fânî dünyâyı,
Bu sözün sırrına kimse eremez lâkin illâ Hû.
Hüdâî sen eğer idrak edersen fânî dünyâyı,
Bu sözün sırrına kimse eremez lâkin illâ Hû.

Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ Hû,
Bu benim derdime dermân değildir lâkin illâ Hû.
Değildir hûrî vü gılmân ne cennet köşkü ne rıdvân,
Bu benim gönlüme sultân değildir lâkin illâ Hû.

Anın nakş-ı hayâlinden cihân bir zerre olmuşdur,
Nazar etsen o zerreden görünmez lâkin illâ Hû.
Hüdâî sen eğer idrak edersen fânî dünyâyı,
Bu sözün sırrına kimse eremez lâkin illâ Hû.