Aşk Bezirganı İlahi Sözleri

Aşk Bezirganı İlahi Sözü

Mansur’u gör ki, Enel Hak dedi berdar ettiler, işittik anı,
Zinhar ey Yunus, gördüm deme sen orda yakarlar gördüm diyeni.

Aşk bezirgânı sermaye canı bahadır gördüm cana kıyanı,
Vallah bahadır, can terkin urur kılıç mı keser himmet giyeni,
Âşık olanın nişanı vardır melâmet olur belli beyanı.

Mansur’u gör ki, Enel Hak dedi berdar ettiler, işittik anı,
Zinhar ey Yunus, gördüm deme sen orda yakarlar gördüm diyeni.

Medet ya ilahel âlemin medet ya senedel acizin,
Neyleyim dünyayı bana Allah’ım gerek,
Gerekmez mâsivayı bana Subhan’ım gerek.

Ehl-i dünya, dünyada ehl-i ukbâ, ukbâda,
Her biri bir sevdada bana Allah’ım gerek.

Bülbül güle karşı zar pervaneyi yakmış nar,
Her kulun bir derdi var bana Allah’ım gerek.

Beyhûde hevayı ko Hakkı bula, gör yahu,
Hüdâi’nin sözü bu bana Allah’ım gerek.

Medet ya ilahel âlemin,
Zinhar ey Yunus, gördüm deme sen orda yakarlar gördüm diyeni,
Âşık olanın nişanı vardır melâmet olur belli beyanı.