Aşıkın Her Bir Kelamı İlahi Sözleri

Aşıkın Her Bir Kelamı İlahi Sözü

Ayn-ı ibretle nazar kıl var yürü pervaneye,
Şem-i aşka yandığıyçün can bulur candan leziz.
Ayn-ı ibretle nazar kıl var yürü pervaneye,
Şem-i aşka yandığıyçün can bulur candan leziz.

Aşıkın her bir kelamı zahida baldan leziz,
Can dehanı kimde varsa oldurur baldan leziz.
Ayn-ı ibretle nazar kıl var yürü pervaneye,
Şem-i aşka yandığıyçün can bulur candan leziz.

Aşıkın her bir kelamı zahida baldan leziz,
Can dehanı kimde varsa oldurur baldan leziz.
Ayn-ı ibretle nazar kıl var yürü pervaneye,
Şem-i aşka yandığıyçün can bulur candan leziz.