Arafat Dağı İlahi Sözleri

Arafat Dağı İlahi Sözü

Arafat Dağı da bir yüce dağdır,
İnanın peygamber ölmedi sağdır,
Ranzasına vardım gülistan bağdır,
Seni ziyarete geldim efendim.

Ranzasına vardım gülistan bağdır,
Seni ziyarete geldim efendi,
Seni ziyarete geldim efendim,
Sana gelir iken beni görmüşler.

Yolumun üstüne pusu kurmuşlar,
Hainler tüm can evimden vurmuşlar,
Bu ne çileli dert bıktım efendim,
Hainler tüm can evimden vurmuşlar.

Bu ne çileli dert bıktım efendim,
Bu ne çileli dert bıktım efendim,
Sana gelir iken yol uzun oldu,
Tutamadım gözüm yaşı sel oldu.

Hainler tüm şeytan ile bir oldu,
Vurdu can evimden benim efendim,
Hainler tüm şeytan ile bir oldu,
Vurdu can evimden benim efendim.

Vurdu can evimden benim efendim,
Neslin âdetin sözün tutmadım,
Bize gösterdiğin yola gitmedim,
Bülbül olup dost bağında ötmedim.

Seni ziyarete geldim efendim,
Bülbül olup dost bağında ötmedim,
Seni ziyarete geldim efendim.
Seni ziyarete geldim efendim.