Allah Yeter İlahi Sözleri

Allah Yeter İlahi Sözü

La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah.
La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah.
La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah.
La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah.

Ey kişi gel kendine gönül verme kimseye gel aldanma nefsine kişiye Allah yeter,
Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah Hayy kalbim zikrullah,
La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah.

Eyle tevekkül Hakka var mı yar O’ndan başka aldanma şu cihana kişiye Allah yeter,
Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah Hayy kalbim zikrullah,
La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah.

Var mürşide bağlana aşkın bahrına dala hep günahlar arına kişiye Allah yeter,
Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah Hayy kalbim zikrullah,
La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah.

Görmedim şu cihanda hiç kimseden bir vefa güvencim Habibullah kişiye Allah yeter,
Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah Hayy kalbim zikrullah,
La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah.

Sıddık sev yaradanı çıkar kalpten hevayı Hakka tevekkül olan kişiye Allah yeter,
Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah Hayy kalbim zikrullah,
La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah.