Alemi Aşka İlahi Sözleri

Alemi Aşka İlahi Sözü

Pir-i tarikat ehl-i hakikat ettiler dikkat âlem-i aşka,
Cananla candır aşk ile vardır safi imandır âlem-i aşka.
Pir-i tarikat ehl-i hakikat ettiler dikkat âlem-i aşka,
Cananla candır aşk ile vardır safi imandır âlem-i aşka.

Hızır ile Musa Meryem u İsa vurdular asa âlem-i aşka,
Yusuf-u Yakup sabırlı Eyyub kurdular üslup âlem-i aşka.
Çari yâri Hakk eyledi mülhak oldular ilhak âlem-i aşka,
Ettiler seyran kıldılar devran oldular hayran âlem-i aşka.

Erbab-ı revan sultan-ı cihan ettiler devran âlem-i aşka,
Ol ondan razı gör ehl-i nazı eyler niyazı âlem-i aşka.
Pir-i tarikat ehl-i hakikat ettiler dikkat âlem-i aşka,
Cananla candır aşk ile vardır safi imandır âlem-i aşka.

Ol merd-i kâmil şer’ ile amil olasın kail âlem-i aşka,
Evvel şeriat bilmek marifet tutmak tarikat âlem-i aşka.
Ey nur-i basar vahid söz keser er bayrak asar âlem-i aşka,
Lutfi’ye Bari lutfola yâri vere ol canı âlem-i aşka.