Aldanma İlahi Sözleri

Aldanma İlahi Sözü

Bu dünyaya gelenler sefer eyler,
Muhakkak dar-ı ukbaya aman aman.
Bu dünyaya gelenler sefer eyler,
Muhakkak dar-ı ukbaya aman aman.

Aldanma bu dünyanın nakışına aman aman,
Hazreti Adem gibi girsen hezar (bin) yaşına aman aman,
Ağa olsan paşa olsan bey olsan,
Uzatırlar seni bir gün musalla taşına aman aman.

Alırlar götürüler seni evinden dostun, ahbabın,
Çoluğun çocuğun, konu komşuların,
Koyarlar bir karanlık çukura,
Dönerler gelirler sen kalırsın kendi başı başına aman aman.

Bu dünyaya gelenler sefer eyler,
Muhakkak dar-ı ukbaya aman aman,
Yüzün dön tövbe et,
Yalvar Cenab-ı Zülcenaheyn’e aman aman.