Unutamazsın

Unutamazsın İlahi Sözü

Ey tağutun düzeni, Kürdistan hayinleri
Müslüman milletimi, döndüremezsin
İslam ile yoğrulan, Kur-an ile doğrulan
Şeyh Said askerini, kandıramazsın

Biz Allah’ın askeri, şehadet neferleri
Hizbullahi çizgiden, çeviremezsin
Yetmiş yılın zalimi, tarih bilir halimi
Soy kırım günlerini, gizleyemezsin

Maskeler düşürüldü, İbrahimler büyüdü
Zulmün kan denizinde, boğulacaksın
Biz Allahın askeri, Kur-an’ın bülbülleri
Gülistanın gülleri, koparamazsın

Molla Hida, Hacıyı, Molla Zeki Atayı
Hizbullahi davayı, durduramazsın
Yirmibeş kıyamını, Susa katliamını
Kel Ali celladını, unutamazsın

Biz Allahın askeri, gülistanın gülleri
Kur-an’ın bülbülleri, susturamazsın
Biz Allah’ın askeri, şehadet neferleri
Hizbullahi çizgiden, çeviremezsin