Tuncer Yolal – Yananlar Var

Tuncer Yolal Yananlar Var ilahi sözleri

Yananlar var ey ihvanlar !
Bu dergahta yananlar var,
Gülşenime haber verin,
Bu dergahta yananlar var.
Bu dergah ki Memduh idir,
Hem Veyseli, Kadiri’dir,
Yananların mihrabidir,
Bu dergahta yananlar var.

Püryan olur sineleri,
Pürhun olur ciğerleri,
Ahuzar olur gözleri,
Bu dergahta yananlar var.

Seher vakti diz çökerler,
“Huu !” esmasını çekerler,
O hasrete yaş dökerler,
Bu dergahta yananlar var.
Çalınır neyler, defleri,
Zikir eyler dervişleri,
Sar vurur semazenleri,
Bu dergahta yananlar var.