Tek Bulayım Mevlam Seni İlahi Sözleri

Tek Bulayım Mevlam Seni İlahi Sözü

İki cihanın güneşi bağladı bağrına taşı,
Akıtıp gözümden yaşı tek bulayım Mevlam/Allah seni.
İki cihanın güneşi bağladı bağrına taşı,
Akıtıp gözümden yaşı tek bulayım Mevlam/Allah seni.

Aşkınla yak kül et beni tek bulayım Mevlam/Allah seni,
Çiğnet yüzüm yol beni tek bulayım Mevlam/Allah seni.
Yakup gibi aha düşür Yusuf gibi caha düşür,
Aşkını başımdan aşır tek bulayım Mevlam/Allah seni.

İbrahim’em nar et yerim Musa gibi Tur et yerim,
İsa gibi dar et yerim tek bulayım Mevlam/Allah seni.
İki cihanın güneşi bağladı bağrına taşı,
Akıtıp gözümden yaşı tek bulayım Mevlam/Allah seni.