Şehadetin Talibiyiz

Şehadetin Talibiyiz İlahi Sözü

Biz düğüne gider gibi ölümlere hep koşarız
Tağutlaşmış zalimlerden mazlum hakkını sorarız
Azgınlaşıp haddi aşan zalim putları yıkarız
Biz bu yolun yolcusuyuz hakka seferber olanız
İslamın fedaisiyiz mazlum halkın sahibiyiz
Feyzullah ve Nasır gibi şehadetin talibiyiz

Esaretin zincirini kırarız biz cesaretle
Zalimlerle savaşmada galip çıkarız izzetle
Küfrün belini kırarız vahdet sahibi ümmetle

Fesat yüklü asilerle vardır bizim hesabımız
İslamın fedaisiyiz mazlum halkın sahibiyiz
Murat, Abdurrahim gibi şehadetin talibiyiz

Göğsümüzü kalkan gibi Kur-an”a siper ederek
Ebu Dücaneler gibi küffarı yere yıkarız
Allah”ın inayetiyle zafere doğru giderek

Kıyam edip tağutların saraylarını yıkarız
İslamın fedaisiyiz mazlum halkın sahibiyiz
Molla Halil, Ata gibi şehadetin talibiyiz

Şehidlerin bahçesinde hayat veren güller açtık
Kokusunu tüm cihana ulaştırıp bizler yaydık
Kaynatılmış kurşun gibi çelikleşmiş yumruk sıktık
Cenk, cihad, şehadet yolunda bizler Hizbullahiyiz

Bu yolda Hizbullahiyiz

İslamın fedaisiyiz mazlum halkın sahibiyiz
Muhammed Nur, Orhan gibi şehadetin talibiyiz